Associate Lector @ Saxion

It’s been more than a year since my last update; a lot has changed. I was happy to find an excellent position at Saxion University of Applied Sciences as a researcher/lecturer and have recently made the step to become an Associate Lector at the research group (lectoraat) Ambient Intelligence. Plenty of cool projects on interactive digital technology and machine learning to work on! Currently, I am project manager of Data in Smart Industry, which aims to provide a methodology for SME’s to include IoT practices in their workflow. I am also still involved in the projects e-PLM 2.0, Big Data Technologie voor Detectie Overbelasting Sporters, and XoSoft.

Below, you’ll find a short text of my hand on ending up at this moment.

Toen ik vorig schooljaar bij Saxion in dienst trad, gebeurde dat met een zachte landing. Ik kon bij het lectoraat Ambient Intelligence met een lopend project of twee meteen uit de voeten en bij HBO-ICT kon ik kennismaken met onze eerstejaarsstudenten in de programmeervakken. Al snel kwam ik echter in een stroomversnelling. Er was genoeg werk te verzetten binnen het lectoraat, wat ik graag met beide handen aangreep, zoals in een project over machine learning om kledingmaten te bepalen en het samenwerken met een consortium om nieuwe onderzoeksprojecten te werven. Ook binnen het onderwijs kreeg ik meer verantwoordelijkheid: onder de noemer Living with Robots heb ik een aantal studenten aan het werk gekregen op het gebied van praktische, ethische en sociale aspecten van onze robot Pepper. Kortom, een mooi palet aan bezigheden.

Mijn achtergrond zit in de kunstmatige intelligentie en mens-machine interactie: hoe maak je systemen nu daadwerkelijk intelligent en hoe zorg je dat mensen met die systemen om kunnen gaan? Mijn hart ligt bij het onderzoeken van deze vraag en zodoende stond ik al snel klaar om Ambient Intelligence te helpen de onderzoekslijn Applied Data Science te definiƫren als Associate Lector. Ik verheug me dan ook erg op het komende schooljaar, waarin ik die rol op me neem, en wil Wouter en Raimond bij dezen dan ook bedanken voor deze kans.

Als lectoraat moet ons werk binnen die lijn volgens mij helder afgekaderd zijn: wij gebruiken data science en machine learning om te meten en voorspellen aan mens en machine. In onze afgeronde en huidig lopende projecten komt dit al succesvol uit de verf en ik wil er graag voor zorgen dat wij Applied Data Science als Ambient Intelligence nog prominenter op de kaart gaan zetten. Hiervoor moet er een heldere verbinding zijn tussen de drie hoekpunten van het HBO in het algemeen: het onderwijs, het bedrijfsleven, en het onderzoek. Zowel bij regionale en nationale bedrijven als binnen onze opleidingen HBO-ICT en CMGT zie ik voldoende kansen om die verbindingen te versterken, zodat er een win-win-win-situatie ontstaat. Daarnaast vallen er ook nog voldoende stappen te zetten voor samenwerking met andere lectoraten en academies van Saxion, en die zal ik de komende periode zeker gaan nemen.

Nu ik goed geland en ingebed ben bij Saxion, volgt komend jaar hopelijk een minstens even succesvolle voortzetting van mijn rol in onderzoek en onderwijs. #zinin!